March 5, 2021

Zakaj Je Zaščita Blagovne Znamke Smiselna?

Blagovna znamka je tista, po kateri potrošniki prepoznamo izdelke različnih proizvajalcev, za proizvajalce pa pomeni pravico do intelektualne lastnine oziroma uporabe določenega znaka.

Marsikdo se bo na tem mestu vprašal, zakaj je zaščita blagovne znamke sploh potrebna. Dejstvo je, da registracija imena podjetja, izdelkov in njegovih logotipov kot blagovna znamka pomeni tudi nadzor nad dogajanjem na trgu, večjo konkurenčnost in večjo kredibilnost pri potrošnikih.

Zakaj je potrebna zaščita blagovne znamke?

Danes je na trgu ogromno različnih blagovnih znamk. To je tudi eden najpomembnejših dejavnikov, ki jih je potrebno preveriti, predno želimo podati zahtevo za zaščito blagovne znamke.

Na trgu se namreč ne moreta pojaviti identični blagovni znamki, ki bi ščitili enake izdelke, zato je potrebno poskrbeti, da se razlikuje od vseh že obstoječih. Ni odveč omeniti, da zaščita blagovne znamke poveča preživetje podjetja predvsem na dolgi rok, zato je vsekakor smiselna, a se jo je potrebno lotiti preudarno in načrtno.

zaščita blagovne znamke

Za inovacije patenti pomenijo pravno zaščito

Eden glavnih razlogov za napredek v tehnologiji so danes tudi številne inovacije s strani številnih podjetij in tudi ljubiteljskih inovatorjev.

A če želimo, da so naši izumi ustrezno zaščiteni s patentom, potem je potrebno imeti kar nekaj finančnih sredstev, hkrati pa mora izum zadovoljiti kar nekaj pogojev. Če ni bil zadovoljen pogoj inovacije, patenti ne bodo bili zaščiteni. Da izum še ni bil razkrit, je ključnega pomena, ko se odločimo za patentiranje.

Ljubiteljski inovatorji, ki običajno nimajo veliko pravnega znanja o celotnem postopku zaščite svojega izuma s patentom, se najpogosteje sprašujejo, kako na najboljši način zaščititi svoje inovacije.

Patenti so v tem primeru ena in edina pot, ki pa je za mnoge tudi predraga. Zato se mnogi začnejo spraševati, ali patent resnično potrebujejo. Ne glede na to, se je potrebno zaščite inovacije lotiti preudarno in strateško, za kar je najbolje poiskati pomoč patentnega zastopnika.